Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat

2019, január 7 - 13:45
 A Magyar Hidrológiai Társaság 2019-ben is meghirdeti a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázatot.

 A Magyar Hidrológiai Társaság 2019-ben is meghirdeti a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázatot.

 1. A pályázatra az jelentkezhet, aki magyar felsőoktatási intézményben
 • alapképzés (BSc)
 • mesterképzés (MSc) (osztatlan, 5 éves képzés),
 • szakirányú továbbképzés (szakmérnök képzés, amely szakdolgozat készítéssel zárul)

keretében a vízzel, a vízi környezet védelmével foglalkozó, magyar, vagy idegen nyelvű diplomamunkát, szakdolgozatot készített.

 1. A pályázatra benyújtott diplomamunka, szakdolgozat tárgya legyen kapcsolatban a víz természetes, vagy társadalmi körforgásának valamilyen jelenségével. Érintsen valamilyen időszerű problémakört. Legyen világos, áttekinthető szerkezetű, szövege és ábra- (kép-) anyaga legyen egymással összhangban. Tekintse át a témára vonatkozó szakirodalmat, és arra helyesen hivatkozzon, abból helyesen idézzen. Legyen a diplomamunka hasznosítható a társadalom számára. A diplomamunka, szakdolgozat legyen magas színvonalú, alkalmazza a tanultakat, és kiemelkedő gondolkodásmódot tükrözzön.
 2. A Társaság a pályázatra benyújtott diplomamunkák, szakdolgozatok közül - amennyiben azok megfelelnek a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázat szabályzata 6.§ 2. pontjában szereplő feltételeknek — a három kategória (BSc, MSc, szakirányú továbbképzés) mindegyikében évente egyet-egyet Mosonyi Emil különdíjban is részesíthet. A különdíjra pályázni nem kell, az arra alkalmas pályamunkákat a bírálatot végző különbizottság választja ki.
 3. A pályázatra a 2018. július 1-től 2019. június 30-ig terjedő időszakban megvédett diplomatervek, szakdolgozatok nyújthatók be papíralapú és digitális formában.
 4. Feltétel, hogy a pályázó a benyújtás időpontjáig zárja le az adott képzési szintnek megfelelő tanulmányait, és védje meg a diplomamunkáját, szakdolgozatát.
 5. A diplomamunka, szakdolgozat pályázathoz mellékelni kell:
 • a jelentkezési lapot,
 • a diplomamunkát/szakdolgozatot (nyomtatott formában és PDF változatban is),
 • a diploma/oklevél másolatát vagy az intézmény által kiadott igazolást a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) számú Kormányrendeletnek megfelelően,
 • a felsőoktatási intézményben született belső és külső bírálat szövegét,
 • az oktatási intézmény nyilatkozatát,
 • a pályamunka egyoldalas tartalmi kivonatát.
 •  

Egyedül a diplomamunkát kérjük postai úton is, eredeti formában beküldeni Titkárságunkra, a többi, a pályázathoz szükséges fent felsorolt dokumentumot digitalizáltan szíveskedjenek megküldeni e-mailben az e-mail címre.

 

Amennyiben a pályázat/ok benyújtása az oktatási intézmény részéről történik, kérjük mellékletként csatolni az „Összesítő” című dokumentumot.

 

A jelentkezés határideje: 2019. július 31.

A jelentkezési lap, az oktatási intézmény nyilatkozata és a hirdetmény letölthető a Társaság internetes honlapjáról (www.hidrologia.hu).

A pályázat ünnepélyes eredményhirdetésére 2019 novemberében kerül sor.

A díjak oklevéllel és pénzjutalommal járnak. A díjazottakon túl az arra érdemes pályázók minden kategóriában dicséretben, könyvjutalomban részesíthetők.

A díjazottak — tagdíjfizetési kötelezettség nélkül – egy évre elnyerik a Magyar Hidrológiai Társaság tagságát, illetve — amennyiben már a Társaság tagjai — egy évig tagdíjmentességet élveznek. A Társaság a pályázat eredményét (szerző, cím, díj) a Hidrológiai Tájékoztatóban, valamint a Társaság Híreiben és internetes honlapján is közzéteszi, valamint lehetőséget biztosít arra, hogy a díjazott diplomamunkák szerzői munkájuk rövid összefoglalását a Hidrológiai Tájékoztatóban megjelentessék.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napján hatályba lépett Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ